Ultime

[Testo] Clementino ft. Mama Marjas-Rovine


Testo in lingua originale dialetto tarantino e napoletano.

[RIT. MAMA MARJAS]
Tra le rovine no non vec cchiù niente, solo polvere e fuliggine, all’origin er civiltà,.
L'uekk m brucian, stu vient ste sping, u sol nitido è grig, sbiadit, è sparito frà.
Ricordi d n'antic depinto, non è com a prim, vivimm inda la rovine.
Ci nun è chiaro, ci nun s'è capit ancor: il cielo su a città ha cangiat culor.

[CLEMENTINO]
Ij veng a na città,
addò à gent s'agita,
ten sta capacità,
acida voracità,
scus nun u chied e fa !!!
Usa tanta ilarità
pur se pò ten'n n'età!!
Mentre si corica
attende l’oscurità
intenta a p n mannà
e cose brutt a là,
ma poi si smonta a cà,
sfida e bisont,
già so pront p'abbuscà,
è capit che mentalità?
Sto ittat n’dà fogn i l’Italia,
ù centr rà Campania,
se vuò verè l’underground,
basta ca scinn e scale.
Pò rap ò slang è favorit,
a fatic nun c stà,
pò s ric ca s trov chi s drog e chi s'acal.
Ienaman, fa na cann!
Rat'm nu pulsant ca m scoppij in arij, liev man! Noo!
Tra n'amic cà part,
ua è na vita cà schiatt,
frà è capit c’ha fatt?

[RIT. MAMA MARJAS]
Tra le rovine no non vec cchiù niente, solo polvere e fuliggine, all’origin er civiltà,.
L'uekk m brucian, stu vient ste sping, u sol nitido è grig, sbiadit, è sparito frà.
Ricordi d n'antic depinto, non è com a prim, vivimm inda la rovine.
Ci nun è chiaro, ci nun s'è capit ancor: il cielo su a città ha cangiat culor.

[CLEMENTINO]
Viv dint e rovin,
serv na dottrin,
nun c serv l'indovin,
né police, né cò rispett, u sism, ca è nu rischij!
Chian chian arriv fin a fin rù film m vest nir com a Keanu Reeves!
Welcome to the dream,
smoka smoka weeda green!
P nun c pensà sicur va a recuperà ndò zij,
vida loca quando coca buona, roba nuova,
ancora ruota ad alta quota? Balla il soca soca qui!
Rù cimiter i Nol c chiam'n i Scapizza Sant, peace and love, no pì 'nfam.
Sorris infrant, pur staser so ris in bianc,
e se nun ti magn sient a mam't ca chiagn ndù bagn.
È nù cant elegante, chiù pesant rù pass i l’elefante.
Fin a quann ind e cass rò stereo
à miseria diventa na mass i macerie.

[MAMA MARJAS]
E adesso accomodati e guarda il mondo con me...

[CLEMENTINO]
Ij mo t voj raccuntà qual’è a vrità,
pecché m'ann arruvnat u ciel i 'sta città!

[MAMA MARJAS]
Se questo non è il verso, scopri il senso con me...

[CLEMENTINO]
Ij mo t voj raccuntà qual’è a vrità,
pecché m'ann arruvnat u ciel i 'sta città!

[RIT. MAMA MARJAS]
Tra le rovine no non vec cchiù niente, solo polvere e fuliggine, all’origin er civiltà,.
L'uekk m brucian, stu vient ste sping, u sol nitido è grig, sbiadit, è sparito frà.
Ricordi d n'antic depinto, non è com a prim, vivimm inda la rovine.
Ci nun è chiaro, ci nun s'è capit ancor: il cielo su a città ha cangiat culor.

Nessun commento:

Posta un commento

Mondo Del Rap Designed by Templateism.com Copyright © 2014

© Mondo Del Rap. Powered by Blogger.